ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, May 25th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTHenrik Ibsen

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Henrik IbsenIbsen, 1828'de Skien'de doğmuş ve 1906'da Oslo'da ölmüştür. Norveçli oyun yazarı, burjuva tragedyasının son evresinin temsilcisi, eleştirel gerçekçi tiyatronun en önde gelen yazarlarındandır.Ibsen, yazdığı eleştirel gerçekçi oyunlarında, burjuva toplumu bireylerinin yanılsamalarını ve ruhsal çalkantılarını açığa sermiş; analitik bir dramaturji doğrultusunda burjuva bireyin boşa çıkan yaşam uğraşını, burjuva toplumun dışyüzü ile içyüzü arasındaki karşıtlığın yol açtığı çelişkilerin üstesinden gelemeyişini irdelemiş; burjuva tragedyasının son evresinin anlatım biçimi olarak "burjuvanın ölüm" biçimlerini, burjuva bireyin maddi iflasını olduğu kadar, manevi iflasını sergileyerek, kendisini gerçekleştirmek için çırpınan burjuva bireyin tragedyasını eleştirel bir gözle vermiştir. Ibsen'in yazarlık serüveni üç evre içinde ele alınmaktadır. Birinci evre, Scribe, Sardou ve Dumas'ın iyi-kurulu-oyun tekniğiyle ve romantikçiliğin etkisinde yazılmış oyunlar ileyarı-tarih ve halk tiyatrosu oyunlarını kapsar: Savaşçının Mezarı (1850), Ermiş Johanna Gecesi (1852), Ostraatlı Bayan Inger.Ibsen'in ikinci evresine geçiş ütopyacı, simgesel oyunlarla olmuştur: Aşkın Komedyası (1862), Brand (1865), Per Günt (1867). Ibsen'in asıl kendisini bulduğu ikinci evresi, gerçekçi ve natüralist çözümleyici oyunlara yönelerek, burjavazinin ikiyüzlü ve yalan dayalı toplumsal ve ailesel yaşamını, gerçekçi görüşler ile sahte toplum yaşamı arasındaki çatışmayı, kadın özgürlüğü ve sahte demokrasi gibi konuları ele aldığı evredirIbsen'in son evresi, toplum içinde yerini almış bireylerden toplum dışına kaçmış, yalnız başına değişik yaşam biçimlerini arayan bireye yönelen, psikolojinin olduğu kadar, simgeciliğin de yoğunlaştığı, gizemsel bir havaya bürünmüş oyunları kapsar: Yaban Ördeği (1884), Rosmersholm (1886), Hedda Gabler (1890), Denizden Gelen Kadın (1888), Yapı Ustası (1892), Küçük Eyolf (1894), Biz Ölüler Uyanınca (1899). 

 

Aziz Çalışlar - Tiyatro Ansiklopedisi


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy