ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, May 25th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTSean O'Casey

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Sean O'CaseySean O'Casey 1880'de Dublin'de doğmuş ve 1964'te Torquay'da ölmüştür. İralandalı oyun yazarıdır. 1923'te oyun yazmaya yöneldikten sonra Abbey Theatre'la işbirliği yapamaya başlamıştır.İrlanda ulusal tiyatro akımının en önde gelen kişilerinden olan O'Casey, İralanda İşçi hareketi bağlamında, devrimci halk tiyatrosunun da sözcüsüdür. Tragedya ile komedyayı, gerçekçilik ile dışavurumculuğu, koşuk ile düzyazıyı, idealizm ile acı alayı ustalıkla birleştirmiş olan O'Casey, "bütün yaratıcılığını konuşma dilinde gösteren İrlanda halkının dilini, sert ve alaycı Dublin argosunu, halk deyişleri, ağıtları ve ezgilerini kullanmış; edebi olmaya bir şiirli oyun dili yaratmıştır.O'Casey'nin oyunlarının ve oyunlarındaki savlarının gerçekçiliğini inandırıcı kılan başlıca etmen kendisinin de İngiliz egemenliğine karşı İrlanda'nın bağımsızlığı için savaşım vermiş olmasıdır.

Halkın özgürlüğünün ancak bir emekçiler cumhuriyetiyle gerçekleşebileceği önermesinin yaratıcı etkinliğinin temeline yerleştirmiş olan O'Casey'in oyunları şöyle gösterilebilir: Abbey Theatre öncesinin oyunları olan ve kilisi ile işçiler arasındaki çatışmaları konu edinen Çiçekte Kırağılar, Harman Şenliği (1920), Kırmızı ile Üçrenk (1921), İrlanda Kurtuluş Hareketi çevresinde gerçek cesaret temasını işleyen Silahşörün Gölgesi (1923), savaşın acımasızlığıyla çevrelenmiş bir dünyayı işçi hareketi ile bağımsızlık hareketi içinde sergileyen Dünyanın Düzeni (1924), dünyanın faşistler ve koministler olarak ikiye bölünmesinin bir mikroskosmosu olarak İrlanda'lı bir aileyi alan ve oyunun sonu Enternasyonel'in söylenmesiyle biten Yıldız Kızıllaşıyor (1924), bir piskopos ekseninde geçen ve melodramatik sonuçlara uzayan bir başkaldırı komedyası olan Piskoposun Sevinç Ateşi (1955).

 

Aziz Çalışlar - Tiyatro Ansiklopedisi


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy