ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jul 14th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Türk Edebiyatı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Türü


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Türü

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Türü

Gezi türü için daha önceleri Arapça kökenli "seyâhat", "cevelân" gibi terimler kullanılıyordu. Gezi notlarının kaleme alındığı eserlere ise "seyâhatnâme" deniyordu. Modern zamanlarda ise Türkçe bir kelime olan "gezi" terimi tercih edildi. Gezi yazarı gezip gördüğü yerlerin hem kendisi hem de okuyucular için tarihî ve coğrafî açıdan ilgi çeken yönlerini, özelliklerini, kültürel, jeolojik, güzelliklerini, halkının gelenek, görenek, törelerini yazar. Dünya edebiyatının en önemli gezi yazıları arasında 13. yüzyılda Marko Polo'nun Uzak Doğu izlenimlerini içeren Seyahatnamesi ve 14.yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbn-i Batuta'nın İslâm dünyası gezilerini konu edinen Seyahatnamesi yer alır.

1. Yurt İçi Gezi Yazıları

Aşık Cemal, Amasya Seyahatnamesi (1926); Afet İnan Ankara-Samsun Arasında Tarih Gezisi (1946); Nahit SırrıÖrik Anadolu(1939), Bir Edirne Seyahatnamesi (1941), Kayseri, Kırşehir, Kastamonu (1955); İsmail Habib Sevük Yurttan Yazılar (1943); Sadri Ertem Kıyılardan Stepe Bir Vagon Penceresinden (1943); Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir (1960); Ahmet Turan Alkan Altıncı Şehir (1992); Yusuf Kenan Ekşioğlu Türkiye'de Otobüsle 10.000 Kilometre (1961); Reşat Nuri Güntekin Anadolu Notları I, II (1936,1966); Azra Erhat Mavi Anadolu (1969); Mahmut Makal Bizim Köy (1975); Ata AnbarcıoğluGezi Anıları(II. Bölüm, tarihsiz);Mehmet Önder Atatürk'ün Yurt Gezileri (1975); Taha Toros Atatürk'ün Adana Seyahatleri (1981)...

2. Yurt Dışı Gezi Yazıları

OsmanlıDevleti, 17. yüzyıldan itibaren değişik Avrupa devletlerine elçi göndermeye başlamıştır. Bunlar ülkeye dönüşlerinde resmî raporlar halinde yazdıkları sefaretnamelerde bulunduklarıülke hakkında ayrıntılıbilgiler vermişlerdir. Bunlarıgezi yazısıolarak da değerlendirebiliriz. Bunlardan Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi (1720-1721) en ünlü olanıdır. Günümüzde Mustafa Canelli Kâbe'ye Doğru (1995), Cengiz Çandar Güneşin Yedi Rengi (1987); Rauf Kemal 1924 Senesi Avrupa Tetebbu Heyeti Raporları (1925); Yusuf Ziya Ortaç Göz Ucuyla Avrupa (1958); Tahir Kutsi Makal Köylü Gözüyle Avrupa (1965); Sıtkı Yırcalı Batıya Kalkan Tren(1965); Ümit Yaşar OğuzcanAvrupa GörmüşAdam(1967); A. Süheyl Ünver Avrupa İzlenimleri (1969); Selahattin Batu Avusturya ve Venedik Günleri (1970);

İsmail Habib Sevük Tuna'dan Batıya (1935); Yaşar Nabi Nayır Balkanlar ve Türklük (1936); Falih RıfkıAtayTuna Kıyıları(1938); Taymis Kıyıları(1934)... Yılmaz Çetiner Şu Bizim Rumeli(1967); Abdi İpekçiYarının Ülkesi Afrika(1959); Samet Ağaoğlu Sovyet Rusya İmparatorluğu (1967); Ahmet Bican Ercilasun Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (1993); Murat Özsoy Turkuaz Günlüğü (1990); Erdem Bayazıt İpek Yolundan Afganistan'a (1985); Füruzan Yeni Konuklar (1977); Demir Özlü Berlin Güncesi 1989

İlkbaharı(1991); Haldun Taner Berlin Mektupları(1984); Şevket RadoAmerikan Masalı(1950); Bedii Faik AkınSam Amca'nın Evinde, Amerika SeyahatlarıNotları(1954); İlhan Selçuk Güzel Amerikalı (1965); Sovyetler-İran-Amerika İzlenimleri (1976); Gülten Dayıoğlu, Amerika'ya Yolculuk (1990); Melih Cevdet Anday, Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan(1965); Mehmet Aslantuğ"Bosna'da Gördüklerim Bosna'yı Aştı", Aktüel, 5.10.1995; Hasan Ali Yücel İngiltere Mektupları (1958); Kıbrıs Mektupları (1958); Işıl Özgentürk Büyülü Bir Yolda (1998); Selahattin Batu İspanya Büyüsü (1972); Afet Ilgaz Muhteremoğlu İtalya Mektupları (1962); Fikret Otyam Ne Biçim Amerika Ne Biçim Rusya (1970)...


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy