ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Jun 01st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Türk Edebiyatı Melih Cevdet Anday'ın Şiiri


Melih Cevdet Anday'ın Şiiri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Melih Cevdet AndayMelih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman İzleği

Mitat DURMUŞ*

 


“Gök mü yoksa böcek mi önce

Duruşur bir anda geçmişle gelecek”1

“Oysa geçen hiçbir şey yok, tümümüz

ğün ortasında. Bir anıt gibi.”

(T. Ş. I, “Geçen Hiçbir Şey Yok”, s.193)


 

Edebiyatın “zaman” olgusu ile ilgisi, insan yaşamı ile olan ilgisinin doğal bir sonucudur; çünkü yaşam, zaman içinde bir akış ve sürekliliktir. İnsanın yaşam hakkında düşünürken en çok öğrenmek istediği şey, bu akışın ne zaman başladığı ve ne zaman biteceğidir.2 Bu konuda insanın zihnini kurcalayan diğer sorular ise:Zaman denen bu akış gerçekten var mıdır; doğum, ölüm ve yazgının bu akışla ilişkisi nedir; insan zamansız bir uzamda yaşayabilir mi; uzamı belirleyen zamanmıdır; insan zamanın akışından daha hızlı bir akış yakalarsa zamanı yok mu etmiş olur; akan zaman mıdır, insan mıdır, yoksa bütün bunlar bir aldanış mıdır?.. gibi sorulardır. Edebiyat, en eski çağlardan beri bu soruların sanatsal dille anlatılmasına /sorgulanmasına bir bakıma kaynaklık etmiştir.3 Diğer bütün güzel sanatlar gibi edebiyat da, zamanın tutsağı olan fani insanın kendinden daha devamlı bir şey yaratmak, diğer bir ifade ile edebîleştirmek arzusundan doğmuştur.

 

* Ankara Ünv. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Böl.


1 Melih Cevdet Anday, Rahatı Kaçan Ağaç (Toplu Şiirleri I), Adam Yayınları, İstanbul 2000, s.140

(Not: Bundan sonraki alıntılamalarda T. Ş. I kısaltması kullanılacaktır.)

2 Ahmet E. Uysal, “Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telâkkileri”, Ankara Ünv. Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.XVII, S.1-2, Mart- Haziran 1959, s.173

3 Edebî metinlerde “Zaman” olgusunun ele alınışı hakkında geniş bilgi için bkz.: Ahmet E. Uysal,

“Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telâkkileri”, Ankara Ünv. Dil ve Tarih- Coğrafya FakültesiDergisi

, C.XVII, S.1-2, Mart- Haziran 1959, s.173-208; Ahmet E. Uysal, “Edebiyat Açısından Doğu ve Batı Mistisizminde Zaman Düşüncesi”, Ankara Ünv. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi,

C.XXII, S.1-2, Ocak- Haziran 1964, s.71-99; Ahmet E. Uysal, “Türk Edebiyatında Zaman Anlayışları

Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili, S.80, Mayıs 1958, s.381-391

Yazının devamını okuman için : http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/mitat_durmus_melih_cevdet_anday_zaman_izlegi.pdf


Cevaplar (1)Add Comment
0

güzel


yazar xx-masal-xx, Nisan 29, 2011
güzel bir şiir ama daha fazla lazım

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy