Türkiyedeki Akarsular

Yazdır

Reklamlar
Yazı Menu

 • Türkiyenin Akarsuları
 • Akarsuların Genel Özellikleri
 • Başlıca Akarsularımız
 • Akarsu Havzalarımız
 • Akarsu Rejimlerimiz
 • Akarsularımız

  Türkiye doğal bir yatak içinde akan su kütleleri, diğer bir deyişle akarsular ve buna bağlı olarak vadi şebekesi bakımından zengin sayılabilecek ülkedir. Ülkemizdeki akarsular klimatik şartlara, zemin tabiatına ve reliyef özelliklerine bağlı olarak birbirinden gerek debi gerekse rejim bakımından farklılıklar gösterecek şekilde karşımıza çıkarlar. Ülkemizdeki akarsuları taşıyan vadiler şebekesinin bugünkü görünümü alması Neojen sonrası Pleistosende görülen epirojenik hareketler sonucunda olmuştur. Buna göre ülkemizdeki akarsular farklı havzalarda kompleks ve basit yapılı, denize ulaşanlar (dış drenaja açık olanlar) iç drenaja bağlı olanlar olmak üzere ayrılabilirler ve coğrafi bölgelerimizde farklı şekilde karşımıza çıkarlar. Bu bakımdan Türkiye'de yer alan akarsuların havzalarını Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Hazar Denizi, Basra Körfezi, Tuz Gölü, Van Gölü, Göller Yöresi olmak üzere ayırabiliriz. Görüldüğü gibi bu havzalardan bir kısmı dışa akışlı eksoroik sahalar olurken bir kısmı da "Tuz Gölü, Göller Yöresi, Van Gölü" gibi anderoik kapalı havza karakterini taşır.

  Ülkemizin kuzey ve güneyindeki Kuzey Anadolu dağları ile Torosların denize bakan yamaçları üzerinde kısa boylu basit yapıda akarsular yer alırken, bu dağların gerisinden doğup denize paralel sıraları kesip kıyıya ulaşanlar "Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh, Seyhan, Ceyhan, Aksu, Göksu" kompleks yapıda uzun boylu akarsular olarak karşımıza çıkarlar. Ege Bölgesi'nde ise çöküntü sahalarına grabenlere yerleşmiş bulunan akarsular "Havran, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes" doğu batı doğrultusunda uzanış göstererek denize ulaşırlar.

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulananlar "Dicle, Fırat, Aras, Kura, Şemdinli" ise bir süre yüksek dağlık kütleler arasında çok eğimli dar derin vadiler içinde aktıktan sonra ülkemizi terk ederler.

  Marmara Bölgesi'nde ise Güney Marmara bölümünde Mustafa Kemalpaşa, Susurluk, Gönen Çayları ile Kocaçay başlıca akarsular olurken Trakya'da Meriç ve Kolu olan Ergene dikkati çeker. Dışa akışlı olan bu akarsularımız dışında bazı akarsular da kapalı havzalarda son bulurlar. Bu bakımdan en geniş saha İç Anadolu kapalı havzasıdır ki burada başlıca akarsular Çarşamba ve Melendiz Çayları'dır. Bunun dışında Göller Yöresi ile Van Gölü ve çevresi de ülkemizin kapalı havzalarıdır.Ülkemizdeki akarsuların pek çoğunun önemli bir özelliği hidroelektrik güç elde edilmesine uygun bir yapıda olmalarıdır. Bunda reliyefin, yapı özelliklerinin büyük rolü vardır. Bu bakımdan ülkemizdeki nehirler üzerinde yapılmış çok sayıda Hidroelektrik Santral vardır.

  Türkiyedeki Akarsular

   

  Akarsularımız

   

  Ülkemizdeki akarsular yağmur, kar, buz ve karstik kaynaklardan olmak üzere çeşitli şekillerde beslenirler.

   

  TÜRKİYE’NİN AKARSULARI:


  Akarsuların genel özellikleri:


  1-Akarsularımızın debisi yüksek değildir.
  2-Akarsularımızın akış hızı yüksektir.
  3-Akarsularımızın rejimi düzensizdir.
  4-Bazı akarsularımız kaynağını dışarıdan alır. Asi, Meriç gibi.Bazı akarsularımız da Türkiye’de doğar,dışarıda denize dökülür.
  -Fırat, Dicle,Aras, Kura, Çoruh
  5-Akarsularımızdan şu şekilde yararlanılır.
  -İçme suyu
  -Sulama
  -Turizm
  -Balıkçılık
  -Enerji üretimi
  6-Türkiye’nin yeryüzü şekilleri çeşitli olduğundan akarsu havzalarımız da farklı özellikler gösterir.

  BAŞLICA AKARSULARIMIZ


  1 Karadeniz’e dökülenler

  Çoruh: Üç ana koldan doğar. Çoruh, Oltu, Tortum çayları. Bunlar Yusufeli’nde birleşerek Gürcistan’dan denize dökülür. Vadi derin olduğu için Rafting sporları yapılır.
  Harşit: Trabzon ve Gümüşhane dağlarından doğar.
  Yeşilırmak: üç ana koldan doğar. Kelkit; Erzincan dağlarından doğar. Erbaa,Niksar ovasına gelir, Burada Sivas’tan diğer Yeşilırmak ile birleşir. Çarşamba’dan Denize dökülür.
  Kızılırmak: İç ve Doğu Anadolu’dan kaynağını alır. En uzun kolu Sivas’tan doğar. İç Anadolu’da iç bükey bir yay çizer. Devrez Çayı ve Gökırmak ile birleşir. Daha sonra Bafra’dan denize dökülür.
  Bartın çayı: Küre dağlarından doğar. Taşımacılık yapılır.
  Yenice: Üç ana koldan oluşur. Aras suyu ve Ulusu ile Bolu’dan geçer Büyüksu ile birleşir. Devrek’ten denize dökülür.
  Sakarya: Porsck Çayı ile Kısmir Çayı birleşerek Sakarya’yı oluşturur. Daha sonra Pamuk ovada Göksu ile birleşir ve Adapazarı’na ulaşır.


  Marmara Denize Dökülenler :

  Susurluk: İç Batı Anadolu’da Şaphane Dağlarında doğar. Nilüfer çayıyla birleşerek Marmara’ya dökülür.
  Ayrıca : Gönen ve Karabaş çayları vardır.


  Ege Denizine Dökülenler:

  Meriç: Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturur. Bulgaristan’da Rodop dağlarından doğar.Ege denizine dökülür.
  Bakırçay: aynı adı taşıyan graben boyunca akar.
  Gediz: Kütahya’daki Murat dağından doğar. İzmir körfezinin kuzeybatısından dökülür. Alaşehir ve Kumçayı ile birleşir.
  K.Menderes: Bozdağlardan doğar. Kuşadası körfezinden denize dökülür.
  B.Menderes: Kaynağını İçbatı Anadolu dağlarından alır .


  Akdenize dökülenler:

  Aksu: Eğridir Gölü ve Davras dağlarından kaynağını alır, Antalya’dan denize dökülür.
  Manavgat: Karstik kaynaklarla beslenir. Kanyon vadileri içerisinde akar. Manavgat’tan denize dökülür.
  Göksu: Taşeli platosundan iki kol halinde doğar. Kanyon vadilerden akar. Ermenek çayı ile birleşerek Akdeniz’e dökülür.
  Seyhan: Aladağ ve Bolkar dağlarından doğar. Çakıtçayı ve Tahtalı dağlarından doğan Göksu ile birleşir.
  Ceyhan: Elbistan havzasını çevreleyen dağlardan kaynağını alan Ceyhan, Maraş’taki Aksu çayı ile birleşir. Çukurova’ya ulaşır ve İskenderun körfezinden denize dökülür.

   

  Basra körfezine dökülenler:

  FIRAT:
  Erzurum dağlarından doğar, Karasu ile Karasu ve Aras Dağlarından doğan Murat kollarından oluşur.bu iki kol Keban barajına dökülür ve Barajdan çıktıktan sonra Fırat adını alır. Daha sonra Suriye ve Irak’tan geçerek Dicle ile birleşir. Şat-ül Arap adı altında dökülür.
  DİCLE:
  Bitlis Dağlarının güney yamaçlarından doğar. Türkiye-Suriye sınırını oluşturur ve Irak topraklarına girer. Fırat’la birleşir ve Basra Körfezine dökülür. En önemli kolu Yüksekova’dan kaynağını alan Zapsuyu’dur.


  Hazar Denizine Dökülenler:

  KURA:
  Yalnızçam ve Allahûekber dağlarından doğar. Ardahan’ı geçtikten sonra Gürcistan’a girer, Aras ile birleşerek Hazar’a dökülür.
  ARAS:
  Palandöken ve Kargapazarı dağlarından doğar. Iğdır ovasında, Çıldır Gölünden kaynağını alan Arpaçay ile birleşir ve ülkemizi terk ederek Kura ile birleşir.

   

   


  AKARSU HAVZALARIMIZ

  a) İç Anadolu Kapalı Havzaları:


  1-Afyon, Akarcay havzası: Güneyde sultan dağları, Kuzeyde Emir dağları, kütlesi arasında çökme sonucu oluşmuş içinde Karamuk, Akşehir ve Eber göllerinin bulunduğu havzadır. Eber gölünün suları Akşehir’e dökülür. Akşehir’in suyu tuzlu, Eber’in suyu tatlıdır. Karamuk gölünün suları, bir düden vasıtasıyla Eğirdir gölüne dökülür.
  2-Konya kapalı Havzası: Güneyde Toros dağları, kuzeyde Obruk platosu ile çevrilidir. Bu havzada Beyşehir gölünden gelen Çarşamba suyu dökülür. Bu havzaya dökülen akarsular, tuzlu bataklıkları besler.
  3-Tuzgölü havzası: Tuzgölü çevresi, çökme sunucu oluşmuştur. Havzanın çevresindeki yüksek sahalardan gelen kısa boylu akarsular. Tuz gölüne dökülür.

   

   

  b) Göller Yöresi Kapalı Havzaları:

  1-Burdur gölü havzası: Çevreden gelen bir çok geçici akarsu ile, Tefenni ovasından gelen Eren çayı dökülür.
  2-Acıgöl Havzası: Doğudaki Söğüt dağlarından kaynağını alan geçici akarsular dökülür.
  Not: Göller yöresinde ayrıca Salda, Yarışlı, Burak ve Kestel gölleri kapalı havza özelliği taşır.
  3) Van kapalı havzası: Van gölünün güneyinde Bitlis, kuzeyinde ise volkanik dağlar uzanır. Van gölü, Nemrut dağından çıkan lavlar sonucu oluşmuştur. Van gölünün suyu sodalıdır.

   


  AKARSULARIMIZIN REJİMLERİ:

  Akarsu rejimi: Akarsuyun debisinin yıl içersinde gösterdiği alçalma yükselme halindeki seviye değişikliğidir.


  Akarsuyun debisi: Akarsuyun her hangi bir yerindeki enine kesitinden 1sn’yede gecen su miktarına debi denir.


  Debiye etki eden faktörler:
  1) İklim (yağış sıcaklığı)
  2) Bitki örtüsü
  3) Havzadaki büyük kaynaklar ve yer altı suları
  4) Yatağın geçirimliliği
  5) Dağlardaki kar kalınlığı
  6) Göller
  7) İnsan


  Rejime etki eden faktörler
  1) Yağış rejimi
  2) Yağış biçimi
  3) Akarsu kaynağı
  4) Sıcaklık ve buharlaşma
  5) Havzanın genişliği
  6) Arazinin şekli ve eğimi

   


  AKARSU REJİM TİPLERİ

  a) Yağmur Suları İle Beslenen Akarsular: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, akarsularda yazın seviye düşmesi, kışında seviye yükselmesi görülür. Karstik kaynaklarla beslenen akarsularda, seviye düşmesi fazla olmaz. Akdeniz akarsu rejimi, barajın olmadığı akarsu veya kolunda görülür. Örnek: Baraj olan
  Seyhan-Ceyhan-Gediz-Manavgat gibi akarsular doğal özelliğini kaybetmiştir.
  b) Kar ve Buz Suları İle Beslenenler: Bu rejim, yağışın büyük bölümünün kar şeklinde düştüğü yüksek dağlardan kaynağını alan akarsularda görülür. Örnek: D. Karadeniz ve D. Anadolu akarsuları. Bu tip akarsularda, akım seviyesi Mart- Ağustos arasında yükselir, kışın düşer.
  c) Kaynak sularıyla beslenenler: Örnek: Manavgat ve Köprücay’dır.
  d) Gölden çıkan akarsular:
  1-Beyşehir gölünden çıkan ve Konya arazisini sulayan Çarşamba suyu
  2-Eğirdir gölünden çıkan Kovada çayı.
  3-Manyas gölüne ulaşıp, tekrar gölden çıkan Koçaçay
  4-Ulubat gölünü ulaşıp tekrar gölden çıkan Kemalpaşa- Orhaneli
  5-Erzurum ovasının doğu ve güneyindeki bataklık ve göllerden çıkan Karasu
  6-Çıldır gölünden çıkan Arpaçay
  e) Karma rejimli akarsular: Ülkemizdeki büyük akarsulardan Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Fırat ve Dicle önemli karma rejimli akarsulardandır.bu tür akarsular, farklı iklim bölgelerinden beslenir.