ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Oct 25th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Türkiye Coğrafyası Türkiyedeki Yeraltı Suları


Türkiyedeki Yeraltı Suları

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Yeraltı Suları

Ülkemiz litolojik yapı ve yer şekillerine bağlı olarak oluşan yeraltı suları bakımından oldukça zengindir. Yüzeyden sızan suların aşağı seviyelerde geçirimsiz bir tabaka önünde toplanması ile oluşan yeraltı sularının ülkemizdeki rezerv miktarı yıldan yıla değişiklikler göstermekle beraber 9 milyar m3/yıl olarak hesaplanmaktadır.

Bunun dışında karstik alanlarımız da yeraltı suları bakımından zengin alanlardır. Bazı hallerde yeraltı suyu iki geçirimsiz tabaka arasında toplanmış olabilir, bu şekil suların yüzeye çıkartılmasında sondajlar kullanılır, su hidrostatik basınçla yükselir hatta yer yer fışkırdığı da olur. Bunlara artezyen kuyuları artezyen kaynakları adı verilir. Sulama ve içme suyu olarak kullanılan yeraltı sularımızın bir başka şekilde olanları da sıcak su kaynakları ile maden suları ve şifalı sulardır. Özellikle faylı yapı gösteren Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde sıcaklıkları bazen 100°'yi bulan kaynaklar ile karşılaşılır. Bu kaynaklar çoğu kere kaplıcalar olarak karşımıza çıkarlar. Bunun dışında bünyelerinde erimiş halde çeşitli mineral madde taşıyan maden sularımız ile şifalı su "içmeler" kaynaklarımıza faylarla parçalanmış alanlar yanında genç volkanik sahalarda çok yerde rastlanır.

Yeraltı Suları

Yeraltı Suyu

Yeraltı Suları ve Kaynakları
Yer altı Suyu (Taban Suyu) Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.

Yer altı Sularının Bulunuş Biçimleri Bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alan, eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde ise, yer altı suyunun oluşumu zordur. Kum, çakıl, kumtaşı konglomera, kalker, volkanik tüfler, alüvyonlar, geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil, marn, şist, granit gibi taşlar ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller. Yeraltında biriken sular Taban suyu Artezyen Karstik Yeraltı Suyu olarak bulunur.

Taban Suyu Altta geçirimsiz bir tabaka ile sınırlandırılan, geçirimli tabaka içindeki sulardır. Bu sular genellikle yüzeye yakındır. Marmara Bölgesi'ndeki ovalar, Ege Bölgesi'ndeki çöküntü ovaları, Muş, Erzurum ve Pasinler ovalarındaki yer altı suları bu gruba girer.

Artezyen Bu tür sular basınçlı yeraltı sularıdır. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabaka içinde bulunan sulardır. Tekne biçimli ovalar ve vadi tabanlarında bu tür sular bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi artezyen suları bakımından zengindir.

Yeraltı SularıKarstik Yer altı Suyu Karstik yörelerdeki kalın kalker tabakalar arasındaki çatlak ve boşluklarda biriken yer altı sularıdır. En önemli özelliği birbirinden bağımsız taban suları oluşturmasıdır. Karstik alanların geniş yer kapladığı Akdeniz Bölgesi karstik yeraltı suları bakımından zengindir.

Yeraltı SularıKaynak Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye'de kaynaklara pınar, eşme, bulak ve göze gibi adlar da verilir. Kaynaklar, yer altı suyunun bulunuş biçimine, yüzeye çıktığı yere ve suların sıcaklığına göre gruplandırılabilir. Sularının sıcaklığına göre kaynaklar, soğuk ve sıcak su kaynakları olarak iki gruba ayrılır :

Soğuk Su Kaynakları Yağış sularının yeraltında birikerek yüzeye çıkması sonucunda oluşurlar. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış koşullardan daha çok etkilenirler. Bu nedenle suları soğuktur. Soğuk su kaynakları yeraltında bulunuş biçimine ve yüzeye çıktığı yere göre üç gruba ayrılır :

Tabaka Kaynağı : Geçirimli tabakaların topoğrafya yüzeyi ile kesiştikleri yerden suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklara tabaka kaynağı denir.

Vadi Kaynağı : Yeraltına sızan suların bulunduğu tabakanın bir vadi tarafından kesilmesi ile oluşan kaynaktır. Genellikle vadi yamaçlarında görülür.

Karstik Kaynak (Voklüz) : Kalın kalker tabakaları arasındaki boşlukları doldurmuş olan yer altı sularının yüzeye çıktığı kaynaktır. Bol miktarda kireç içeren bu kaynakların suları genellikle sürekli değildir. Yağışlarla beslendikleri için karstik kaynakların suları soğuktur. Toroslar üzerindeki Şekerpınarı en tanınmış karstik kaynak örneklerinden biridir.

Sıcak Su Kaynakları Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.

Gayzer : Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.


Cevaplar (5)Add Comment
0

benn


yazar sude songül, Şubat 12, 2011
tşkr çok yardımcı oldu emeğinize sağlık
0

songül bahar


yazar songülbahar, Şubat 12, 2011
tşkr ödevime çok yardımcı oldu
0

tubavesongülsude


yazar songültuba, Şubat 12, 2011
emeğinize sağlık çok güzel
0

emege saygı


yazar Carrissma, Mart 02, 2011
Emegine saglık kardes
0

...


yazar kaan, Kasım 11, 2011
Allah belanızı versin, 10 tane siteye girdim bu konuyla ilgili farklı bir şey bulabilir miyim diye ama farklı bir şey bulmayı geçtim girdiğim tüm sitelerde bununla dahil anlatılanların hepsi noktasına virgül üne kadar aynı, hepiniz başka bir yerden kopyala yapıştır yapmışsınız yazıklar olsun size, işin kolayını bulmuşsunuz kopyala yapıştır oohh, emek hırsızlığı kopya et geç doğru ya da yanlış olduğu önemli değil, ondan sonra bir de artislik yaparsınız hizmet ediyoruz, emek veriyoruz diye, bu konuyla daha ayrıntılı bilgi lazımdı ama nerdee farklı bir şey bulabilirsem şükredicem, Allah belanızı versin!

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy