ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Apr 18th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Türkiye Coğrafyası Türkiye İklimi


Türkiye İklimi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Türkiye Arazi YapısıTürkiye İklimi
Türkiye ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır.

Yurdumuzun kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Şekil  sıradağları deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu yüzden yurdumuzun iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür. Dünya ölçüsünde yapılan iklim tasniflerinde kullanılan ölçütler esas alınarak, ülkemizde şu iklim tipleri ayırt edilebilir (Atalay, İ., 1997):

1. Karasal İklim (a, b, c, d)
2. Akdeniz İklimi
3. Marmara (geçiş) İklimi
4. Karadeniz iklimi

Türkiye İklim Haritası


1. Karasal İklim:
Yaz ile kış arasında sıcaklık farkı fazla, yağışlar genellikle ilkbahar ve kış mevsiminde gerçekleşmekte, yazın kuraklık egemen olmaktadır. Bu iklim; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Trakya'nın iç kısmında hüküm sürmektedir. Yağış ve sıcaklık özelliklerine bağlı olarak karasal iklim dört alt tipe ayrılabilir.

1.(a) Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi: Yazları çok sıcak, kışları ise
nadiren soğuk geçer. Doğal bitki örtüsü, düşük rakımlı düzlüklerde cılız
bozkırlar ve kuraklığa dayanıklı çalılardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı
ortalama sıcaklığı 3.7°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 29.8°C,
yıllık ortalama sıcaklık 16.4°C dır. Ortalama yıllık toplam yağış 565.7mm dır ve
yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam
içindeki payı %2.6 dır. Yıllık ortalama nispi nem %53.6 dır. Bölgede nispi nem
oranının düşük olması buharlaşma miktarını artırmakta ve yaz yağışları zaten az
olan bölgede, yaz kuraklığı oldukça yoğun ve uzun sürmektedir.

1.(b) Doğu Anadolu Karasal İklimi: Kış mevsimi oldukça soğuk ve uzun, yazı
serin geçer. Ancak düşük rakımlı sahalarda yazın sıcaklık yüksektir. Soğuk
periyot boyunca bu bölge kar altındadır ve don olayı sık görülür. Doğal bitki
örtüsü, yüksek rakımlı yerlerde çayırlardan, düşük rakımlı yerlerde ise
bozkırlardan ve bunların çevresindeki yüksek kesimlerde kuru ormanlardan
oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı –4.2°C, sıcak ay olan
Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.2°C, yıllık ortalama sıcaklık 10.2°C dir.
Ortalama yıllık toplam yağış 579.4mm dir ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar
mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %9.5 dir. Yıllık
ortalama nispi nem %60.2 dir.

1.(c) İç Anadolu Karasal İklimi: Yazları biraz sıcak, kışları soğuktur ve
soğuğun şiddeti Orta Anadolu’nun doğu kısmına doğru artmaktadır. Doğal bitki
örtüsü, yaz kuraklığından dolayı alçak kısımlarda bozkırlardan, yüksek
kesimlerde ise kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama
sıcaklığı -0.7°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22°C, yıllık
ortalama sıcaklık 10.8°C dir. Ortalama yıllık toplam yağış 413.8mm dir ve
yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam
içindeki payı %14.7 dir. Yıllık ortalama nispi nem %63.7 dir.

1.(d) Trakya Karasal İklimi: Yazı sıcak ve kışı nispeten soğuk geçer. Doğal
bitki örtüsü kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı
2.8°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 23.9°C, yıllık ortalama
sıcaklık 13.2°C dır. Ortalama yıllık toplam yağış 559.7mm dır ve yağışların
çoğu kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimindedir. Bölgede az da olsa yazın da yağış
olur. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %17.6 dır. Yıllık ortalama
nispi nem %69.6 dır.

2. Akdeniz İklimi:
Bu iklim, Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümü ile İç Anadolu'nun batı kesiminde ve
Akdeniz Bölgesi'nde Torosların güneye bakan kesimlerinde etkilidir. Yazları sıcak ve
kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir olarak
görülür. Yüksek kesimlerde kışlar karlı ve soğuk geçer. Kıyı kuşağının doğal bitkisini,
sıcaklık ve ışık isteği yüksek ve kuraklığa dayanıklı olan kızıl çam ve bunların tahrip
edildiği yerlerde her zaman yeşil olan makiler oluşturur. Yüksek yerlerde ise iğne
yapraklı karaçam, sedir, ve köknar ormanları hakimdir. Soğuk ay olan Ocak ayı
ortalama sıcaklığı 6.4°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26.8°C, yıllık
ortalama sıcaklık 16.3°C civarındadır. Ortalama yıllık toplam yağış 725.9mm dir ve
yağışların çoğu kış mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %5.7
dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir. Yıllık ortalama nispi nem %63.2 dir.

3. Marmara (Geçiş) İklimi:
Marmara Bölgesi'nin kuzey Ege'yi de içine alacak şekilde güney kesiminde görülür.
Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir.
Karasal iklim kadar kışı soğuk, yazı da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı
Marmara iklimi, karasal Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği
göstermektedir. Buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünü alçak kesimlerde Akdeniz
kökenli bitkiler, yüksek kesimlerde kuzeye bakan yamaçlarda Karadeniz bitki topluluğu
özelliğindeki nemli ormanlar oluşturmaktadır. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama
sıcaklığı 4.9°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 23.7°C, yıllık ortalama
sıcaklık 14.0°C dir. Ortalama yıllık toplam yağış 595.2mm dir ve yağışların çoğu kış
mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %11.7 dir. Yıllık ortalama
nispi nem %73 dır.

4. Karadeniz İklimi:
Bu iklim tipi Karadeniz Bölgesi'nin kıyı ve dağların kuzeye bakan kesimleri ile
Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyı kuşağında etkilidir. Yaz ile kış arasındaki sıcaklık
farkı fazla değildir. Yazlar nispeten serin, kışlar ise kıyı kesiminde ılık, yüksek
kesimlerde karlı ve soğuk geçer. Her mevsimi yağışlı olup su sıkıntısı görülmez. Doğal
bitki örtüsünü, kıyı bölümünde geniş yapraklı nemli ormanlar ve yüksek kesimlerde ise
soğuk ve nemli şartlarda yetişen iğne yapraklı ormanlar oluşturur. Soğuk ay olan Ocak
ayı ortalama sıcaklığı 4.2°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22.1°C,
yıllık ortalama sıcaklık 13.0°C dır. Ortalama yıllık toplam yağış 842.6mm dır. Yaz
yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %19.4 dır. Yıllık ortalama nispi nem %71 dır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy