ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, May 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Anayasada Egemenlik İlkesi


Anayasada Egemenlik İlkesi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Anayasa'nın 6. maddesine göre: Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz.

6.maddenin gerekçesi, Anayasa'nın egemenlik anlayışını şu şekilde açıklamaktadır: "... Bilindiği gibi egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ilkesi, İstiklal Harbi'mizde Atatürk'ün Esas Teşkilat Hukukumuzun vazgeçilmez bir ilkesi olarak koyduğu ve demokrasi rejiminin hukuki ifadesi olan bir kavramdır. Tabiidir ki milyonlarca insandan oluşan Türk milletinin egemenliği hep birden kullanmasına imkan yoktur. Bu ancak temsilcileri aracılığıyla mümkün olabilir.Millet egemenliğini, vatandaşların hangi koşullarda kullanacağı anayasalarda açıklanır. Fakat her ne olursa olsun , Türk milleti egemenliğinin kullanılmasını, hiç bir zaman, hiç bir surette belli bir kişiye, bir zümreye veya sınıfa bırakamaz. Bu kavram, bu ilke, Türk toplumunun bütün diktatörlüklerin her türüne kapılarını kapadığını göstermektedir. Türk milleti, demokratik bir düzen içerisinde yaşayacak ve Türk Devletinde egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletine ait olacaktır."

Görüldüğü gibi, egemenliğin temsilciler eliyle kullanılmasını zorunlu gören Anayasa, egemenliği kullananları, hukukla sınırlamaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki kayıtsız şartsız olan, egemenliğin millete ait olmasıdır. Bu ifade egemenlik yetkisinin sınırlanmayacağı anlamına gelmemektedir. Aksine bir düşünüş egemenliği kullananların insan hak ve özgürlüklerini rahatça ortadan kaldırmalarına, diktatörlüklere imkan tanıyabilir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy