ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Aug 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Egemenliğin Unsurları


Egemenliğin Unsurları

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Egemenliğin üç temel unsurundan söz edilebilir. Bunlar, emretme gücü, para gücü ve zor kullanmadır. Emretme gücü hukuk kuralları koymak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk kuralları, Devletin egemenlik yetkisinden kaynaklanmaktadır. Para kudreti ise, para basmanın yanısıra vergiler ve diğer mali yükümlülükler koymak, bütçe yaparak kamusal harcamaları bu bütçe doğrultusunda harcamak yetkisini içerir. Zor kullanma ise, Devletin iç ve dış güvenliğini sağlamak, korumak için silahlı kuvvet bulundurma, gerektiğinde bu gücü kullanma yetkisini ifade eder. Ayrıca, hukuk kurallarına uymayanların bu kurallara uymalarını sağlamak için Devlet zor kullanabilir. Günlük yaşamda idarenin kamu hizmetlerini görürken başvurduğu kamu kudreti de zor kullanma yetkisinin bir görünüşüdür. Örneğin yasak yere park edilen araçlar, yetkililer tarafından araç sahibinin iradesine bakılmaksızın çekilirler. Ülkemizde çok görülen bir başka örnek ise yasa dışı toplantıları dağıtmakta başvurulan zor kullanma yöntemidir.

Yukarıda sayılan maddi unsurların yanında bir de manevi unsur vardır o da, egemenliğin kuvetini ve etkisini toplumun köklerinden ve derinliklerinden alması, toplumda genel kabul görmesi ve aynı zamanda toplumun yaşamasını, gelişmesini, ortak amaca ulaşmasını sağlamasıdır. Devlet kudretini rastgele bireysel veya toplu bir kuvvetten ayıran ve onu meşru, uyulması zorunlu bir güç haline koyan bu manevi unsurdur. Manevi unsurun eksikliği, Devlet gücünü, gayrımeşru, kişisel bir kuvvet haline getirir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy