ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Aug 08th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Egemenliğin Uluslararası Kuruluşlarca Kullanılması


Egemenliğin Uluslararası Kuruluşlarca Kullanılması

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Devletlerarası ilişkilerin gelişmesi ve özellikle Avrupa Birliği'nin ortaya çıkması, egemenlik anlayışını yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Çünkü bilindiği gibi, egemenliğin bir gereği de ülkenin bağımsızlığıdır. Başka ülkelerin içişlerine karışmaları, devleti yönlendirmeleri egemenlikle bağdaşmaz. Avrupa Birliği üyeleri egemenlik yetkilerinin bir kısmını anlaşmalarla devrederek, dış egemenlik anlayışını değiştirebilmişlerdir.

Biraz önce görüldüğü üzere 1982 Anayasası, böyle bir gelişime imkan tanımamaktadır. 6. madde, egemenliğin devletüstü bir uluslararası kuruluşa devrine izin vermediği gibi, ülke bütünlüğü ilkesi de Devletin bir başka yapının parçası olmasına uygun değildir.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasa'nın 6. maddesine rağmen egemenlik yetkisinin bir bölümünden vazgeçmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle kurulan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanın yargısal yetkisini kabul eden Türkiye, bu merciilerin verdikleri kararların bağlayıcılığını kabul ederek, Anayasa'dan kaynaklanmayan bir yetkiyi iç hukukumuza sokmuştur. Bu gelişmenin ulaştığı son aşama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Türkiye'deki yargı yollarına başvurulmaksızın, Sözleşmede öngörülen iç hukuk yolları tüketilmeksizin, yapılan başvuruları kabul etmesidir. Böylelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, idare mahkemesi ve hatta Anayasa Mahkemesi gibi görev yapmaya başlamıştır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy