ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Nov 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Devlet Şekilleri


Devlet Şekilleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Günümüzde devletler yapıları bakımından tek yapılı ve karma yapılı olarak iki grupta toplanmaktadırlar.

1. Tek Yapılı Devletler
Devlet yetkilerinin başka devletlerle paylaşılmadığı, ülkenin ve milletin tek bir devlet egemenliği altında olduğu devlet yapısına tek yapılı devlet denir. Türkiye Cumhuriyeti tek yapılı (tekçi, üniter) bir devlettir.
Tekçi devlet yapısında olmakla birlikte ,çeşitli bölgelerden oluşan devletler de vardır. Bu tür devletler bölgeli devlet olarak adlandırılmaktadırlar. Siyasal bölge, siyasal yetkilere sahip ve genellikle hukuki değer yönünden anayasaya eşit ya da anayasa ile yasa arasında yer alan; yasalarla eşdüzeyde olmakla birlikte hazırlanma, kabul ve değiştirilme yönünden istisnai kurallara bağlı olan statülerle kurulan ve yetkilerini Anayasa, statü ve yasaların belirlediği ve kural olarak organları seçimle oluşan bölge tipidir. Örneğin bizim İngiltere olarak tanıdığımız, Birleşik Krallık dört ayrı bölgeden oluşur: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda. Ayrıca İtalya ve İspanya da bölgeli devlet türüne örnektir. Ülkemiz için sık sık "Bask modeli" olarak gündeme getirilen siyasal bölgelerin, Anayasa'da yer alan Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, ilkesine aykırı olduğu için uygulanması mümkün değildir. Nitekim Fransa'da Korsika Adasının statüsünü düzenleyen yasada Korsika halkından söz edilmesi, Cumhuriyetin bölünmezliğine ve Fransız halkının bütünlüğüne aykırı bulunmuştur.

2. Karma Yapılı Devletler
Birden çok devletin bir araya gelmesiyle oluşan devlet türüdür. Federasyon veya konfederasyon olarak iki gruba ayrılır. Federasyonlar (federal devletler), iç  egemenliklerini korumakla birlikte, dış egemenlikleri bakımından tek bir devlet gibi davranan devletlerin bir araya gelmesiyle kurulurlar. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki her federal devletin kendine özgü yapısı olabilir. Federe devletlerle federasyon arasındaki ilişkiler, yetki paylaşımı farklı özellikler gösterebilir. Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, İsviçre federal devlet yapısının tanınmış örnekleridir.
Konfederasyon ise üye devletlerin uluslararası egemenliklerine müdahale etmeyen; örneğin savunma gibi bazı sınırlı konularda ve alanlarda ortak herakat eden devletler topluluğudur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşturulan Bağımsız Devletler Topluluğu bir konfederasyon örneğidir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy