ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Aug 08th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Çoğulcu Demokrasi


Çoğulcu Demokrasi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Anayasa'mızda öngörülen çoğulcu demokratik düzen, Batı Demokrasisi, Klasik Demokrasi olarak da adlandırılmaktadır. Çoğulcu demokrasi temsil esasına dayanır ve yönetme hakkı, seçimlerde çoğunluğu elde eden siyasal iktidara bırakılır. Ancak, iktidar hukuk kurallarıyla bağlıdır. Ayrıca klasik demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp, güvence altına alındıkları rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilemez temel hak ve özgürlüklerin, özüne dokunup tümüyle kullanılamaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Özgürlükçü olmak yanında, hukuk devleti olmak ve kişiyi ön planda tutmak da klasik demokrasinin ögeleridir.
 
Tüm düşünce ve inanışların açıkça tartışılabilmesi, Batı demokrasisinin bir başka ilkesidir. Demokratik toplum, çoğulculuk, hoşgörü ve açıklık demektir. Bu nedenle düşünce özgürlüğü, her şeyden önce, bu toplum türünün temelini oluşturur.Hem de sadece belirli, Devlete hoş gelen düşüncelerin açıklanması değil, toplumu ve devleti sarsan, şoke eden, rahatsız eden düşüncelerin açıklanması bile serbest olmalıdır.
 
Çoğunluğa yönetme hakkı verilmiş olması, azınlığın haklarının korunmasını engellemez. Azınlıkta veya muhalefette olanların korunması, düşüncelerini serbestçe, hiçbir baskıyla karşılaşmadan ortaya koyabilmeleri yoluyla sağlanmaktadır.Yasa önünde eşit sayılma, hiçbir kişiye, sınıfa, aileye imtiyaz tanımama, demokrasinin gereğidir.
 
Anayasa’nın 2. maddesinde açıkça Devletin, demokratik bir hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Madde gerekçesinde de insan haklarına saygılı, siyasi rejimler içinde insan haysiyetini en iyi koruyan, gerçekleştiren ve teminat altına alan demokratik rejimin benimsendiği söylenmektedir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy