ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Aug 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar


Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Anayasa, seçimlerin temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde yapılmasını öngörmektedir. Temsilde adalet, tüm siyasal görüşlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsilini gerektirirken;yönetimde istikrar ilkesi, daha kolay hükümet kurulabilmesi için Mecliste daha az sayıda siyasal parti bulunmasını amaçlamaktadır. Bu ilkelerin bağdaştırılması için seçimlerde baraj kabul edilmiştir. Yürürlükte olan yasaya göre Türkiye genelinde yüzde ondan daha az oy alan siyasal partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilemeyeceklerdir. Ancak gelişmeler, yüzde onluk barajın yönetimde istikrar sağlayamadığını göstermiştir. Yönetimde istikrar adı altında yürütme organının daha kolay çalışmasını, daha güçlü olmasını sağlamaya yönelik yüzde onluk barajın yararlı olamadığı görüldüğüne göre barajın kaldırılması artık düşünülmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsilci bulunduran siyasal partiler demokrasi esaslarına uydukça, demokrasi terbiyesi edindikçe, yönetimde istikrar sorunu çözülecektir.Egemenliğin kullanılmasına halkın katılmasının bir diğer aracı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme için ise otuz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Ayrıca, en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamamış olanlar;kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler.

Yasa, şu suçlardan hüküm giyenlerin affa uğrasalar dahi milletvekili seçilemeyeceklerini öngörmektedir:

• Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

• Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı (Devletin şahsiyetine karşı cürümler) suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

• Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar,

• Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle (izinsiz pankart, pano, bant ya da benzerini asmak) aynı kanunun 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri(resmi makamlarca asılan, duyuru, resim, kağıt ya da levhaları kaldırmak, tahrip etmek) siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.

Ayrıca Anayasa’ya göre hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi sayılmayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve seçilemezler. Kamu görevlilerine ilişkin yasak, tarafsızlığı ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacına yöneliktir. Ancak, önemli sayıda ve yetişmiş yurttaşı siyasal faaliyetin dışında bırakan bu sınırlamanın demokrasiyle bağdaştığı söylenemez. Ülkemize bir yararı olmadığı da görülmektedir.


Cevaplar (1)Add Comment
0

Düzeltme


yazar Av.Deniz Çelik, Aralık 15, 2014
Merhaba . Anayasamizin madde 76/1 e göre , milletvekili secileilme yaşı 25tir . Duzeltilmesinin daha yararli ve faydali bilgi icerecegi umuduyla talebimi bildirmekten onur duyarim .

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy