ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Mar 30th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Demokratik Yönetim


Demokratik Yönetim

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Çoğulcu demokrasinin varlığından söz edebilmek için sadece parlamentonun varlığı yeterli değildir. Yönetimin de demokrasi esaslarına uygun işlemesi gerekir. Demokratik yönetimin varlığı şu koşullarda söz konusu edilebilir:

1. İnsan Haklarına Saygı
Herşeyen önce yönetim yani kamu hizmeti görmekle yükümlü idari birimler, insan haklarına saygılı ve insan haklarını korumayı görev edinmiş olmalıdır.

2. Seçimle Oluşma
Mümkün olduğu ölçüde, yönetimin seçimle işbaşına gelmesi sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, seçimle oluşan yönetime örnektir. Ayrıca, kamu kurumlarının yöneticilerinin de o kurum mensuplarının seçimiyle tayini düşünülebilir. Nitekim, Üniversite rektörleri, öğretim üyelerinin seçimiyle atanmaktadırlar. Yine kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (barolar, tabip odaları. . . ) yöneticileri de seçimle işbaşına gelmektedirler.

3. Yönetime Katılma
Halkın yönetime katılması, sadece seçim yoluyla olmaz, idarenin alacağı kararları etkileme imkanının tanınması da gerekir. İdari kararların alınmasından önce ilgililerin görüşlerine başvurulması demokratik yönetim olmanın gereğidir. Örneğin çevreyi kirletebilecek faaliyetlerde halkın görüşünün alınması yasal zorunluluktur.
Ayrıca dilekçe hakkı yoluyla insanlar yönetime taleplerini iletebilmektedirler.

4. Yönetimde Açıklık
Yönetime katılma ile birlikte düşünülebilecek bir diğer ilke, idari kararların ilgililerin haberdar olabileceği şekilde, belirli usuller çerçevesinde alınması ve idari kararlara, belgelere ulaşabilme imkanının tanınmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Günışığında Yönetim olarak adlandırılan yasa, yönetimde açıklığı sağlamaktadır.
Tüm gelişmiş demokrasilerde mevcut olan, idari usul yasası ülkemizde henüz hazırlık aşamasındadır.

 

 

 

 

 

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy