ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Yasama Yetkisi


Yasama Yetkisi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Yasama Yetkisi Nedir ?
Yasama yetkisi esas olarak kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmaktır. Ayrıca, her ülkenin koşullarına göre, yasama organlarına çeşitli yetkiler tanınabilir. Yasama organları, parlamento olarak adlandırılmaktadır.

Daha önce belirtildiği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Ancak, egemenliğin doğrudan kullanılmasına olanak bulunmadığı için, yetkili organlar aracılığıyla kullanılması kabul edilmiştir. Anayasa, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılacağını ve yasama yetkisinin devredilemeyeceğini hükme bağlamaktadır.Yasama yetkisi asli bir yetkidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, başka bir organın yetkilendirmesine gerek kalmaksızın, dilediği her alanda, soyut, objektif, uyulması zorunlu düzenlemeler yapabilir, Anayasada belirtilen koşullarla Anayasayı değiştirebilir. Teorik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni Anayasa yapmak yetkisine de sahiptir. Nitekim 1921 ve 1924 Anayasaları TBMM'nin eseridir. Ancak şu noktayı da belirtmek gerekiyor, ülkemizin yeni Anayasaya ihtiyacı yoktur, sadece gelişen durumlara göre Anayasa değişiklikleri yapmakla yetinilebilir. Meclis, bu yetkiye sahiptir.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamu yararını gözeterek dilediği alanda, düzenlemeler yapabilir; fakat, bu yasaların Anayasaya aykırı olmaması gerekmektedir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy