ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTSeçimler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Seçimler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri beş yılda bir yapılır. Bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesi mümkündür. Ayrıca, Anayasa şu hallerde seçimlerin yenilenmesini öngörmüştür:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde dördüncü turda Cumhurbaşkanı seçilemezse, TBMM seçimleri derhal yenilenir (m.102). Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alamaması ve güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Ayrıca Başbakan'ın istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı'na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir(m.116). Cumhurbaşkanı, Anayasada öngörülen yenileme sebepleri gerçekleştiğinde, ülke koşullarına bakarak karar verme yetkisine sahip kılınmıştır.1961 Anayasas

ı döneminde Meclis seçimlerinin yenilenmesi yetkisinin imkansız denecek koşullara bağlanmış olması eleştirilmiş, Meclisten güvenoyu alamadığı halde uzun süre işbaşında kalan hükümetlere rastlanmıştır. Bu döneme tepki olarak, Cumhurbaşkanı'na belirli sürede Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması halinde seçimleri yenileme yetkisi verilerek, Parlamento uzlaşmaya zorlanmış; güvenoyu almaksızın hükümette kalma engellenmiştir. Cumhurbaşkanı, yeni düzenlemedeki takdir yetkisi kullanırken, asıl amacın milli iradeye dayalı bir Bakanlar Kurulu olduğunu gözönünde bulundurarak, uzun süreli güvenoyu almamış hükümetlere imkan tanımamalı, seçimleri yenileme kararı vermelidir.

Milletvekilliğine yeniden seçilmek mümkündür. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclis seçilene kadar sürer (m.77). 1982 Anayasas

ı öncesinde TBMM seçimleri dört yılda bir yapılmaktaydı. Siyasal iktidarlara, daha rahat çalışma süresi tanımak için beş yıllık süre getirilmiştir. Ancak, ülkemizin siyasal koşulları, beş yıllık sürenin uygulanmasına olanak tanımamış; 1982 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde beş yıllık süre beklenmeksizin seçimler yenilenmiştir. Anayasanın 78. maddesine göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Seçimlerin ertelenmesini gerektiren durumun sürmesi halinde, seçimlerin yeniden ertelenmesi mümkündür.

Genel seçimlerin yanısıra, boşalan TBMM üyelikleri için seçim yapılabilir. Ara seçim olarak adlandırılan bu seçimler, her seçim döneminde bir defa ve genel seçimlerden otuz ay sonra yapılabilir. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu takdirde üç ay içinde ara seçim yapmak zorunludur. Çünkü yüzde beş oranında bir boşalma, iktidar değişikliklerine sebep olabilecek bir noksanlık olarak görülmüştür. Anayasa TBMM üyelerinin sayısını 550 olarak belirlediğine göre ara seçimin üç ay içinde zorunlu hale gelmesi için 27 üyeliğin boşalması gerekmektedir. Seçimlerin yenilenmesine karşı olanlar ise, 50 sayısının yüzde beşinin 2.5 olduğunu bu sayının üçe tamamlanması gerektiğini, bu sebeple 28 üyeliğin boşalması halinde ara seçimin zorunlu olacağını ileri sürebilirler. Ülkemizde buna benzer tuhaf gerekçelere çok sık rastlanmıştır. Ayrıca, Anayasa, genel seçimlere bir yıl kalmışsa ara seçim yapılamayacağını öngörmektedir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy