Yargı Yetkisi Nedir

Yazdır

Reklamlar

Yargı Yetkisi Nedir
Yargılama, toplum yaşamında bireyler arasında ya da bireylerle Devlet arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargılama yöntemleri kullanılarak, çözümlenmesidir. Günümüzde devletlerarası uyuşmazlıkların da yargı yoluyla çözümlenmeye başladığını görmekteyiz. Kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasının başta gelen koşulu, hukuk kurallarına uyulmasının bağımsız mahkemelerce denetlenmesinin sağlanmasıdır.

Anayasanın 9. maddesi, yargıyı bir devlet işlevi olarak düzenlemiş ve yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirtmiştir.