ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Devlet Güvenlik Mahkemeleri


Devlet Güvenlik Mahkemeleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Yüksek mahkeme olmamakla birlikte Anayasada düzenlenen ve üzerinde tartışılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevlidir (m. 143.).

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bir başkan, iki asıl ve iki yedek üye ile bir başsavcı ve yeteri kadar savcı bulunur. Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ile başsavcı, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar arasından;bir asıl ve bir yedek üye, birinci sınıf askeri hakimler arasından;savcılar ise Cumhuriyet savcıları ve askeri hakimler arasından atanırlar.Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş gerekçeleri şöyle açıklanmaktadır: “Devletin varlığı ve devamlılığı ile ilgili bazı eylemler vardır ki bunların işlenmesi halinde hem çabuk ve hem en isabetli karara varabilmek özel bir uzmanlık ister. Bu gibi hallerde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bulundurulması gerekli olur. Anayasamıza hakim ilkeye göre, belli bir eylem için o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulamaz. Bu nedenle sözü geçen suçlara ilişkin davalara bakmak üzere Devlet Güvenlik Mahkemeleri Anayasamızca kabul edilmiştir. Atanmalarındaki özel hükümler önceden saptanıp, eylemden evvel mahkemeler vücuda getirilmiş olduğundan, belli olaylar için, suç işlendikten sonra kurulmuş bir mahkeme sayılmaları mümkün değildir. ” Anayasaya göre, Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresine giren bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde bu mahkemeler, sıkıyönetim askeri mahkemesine dönüştürülebilirler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde askeri hakim ve savcıların bulunması nedeniyle bu mahkemelerin faaliyetlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu görüşündedir. Bu karar karşısında Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy