ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Bakanlık Nedir


Bakanlık Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Bakanlıklar

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı yasayla düzenlenir. Bakanlıklar, Devletin üzerine aldığı kamu hizmetleri bakımından bir iş bölümünü oluşturur. Her bakanlık bir kamu hizmeti alanında Devlet tüzelkişiliğini ve bakan da o alanda Devleti temsil etmektedir.

Bakan, bakanlığın en üst hiyerarşik amiridir. Meclis dışından da atanmış olsa bakan özel bir siyasi statüye sahiptir. Bakanlar memur sayılmazlar. Bakan, bakanlık hizmetinin yasalara, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Her bakan emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, bakanlık faaliyetlerini,işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Bakanlıkların kuruluşunu düzenleyen 3046 sayılı Yasaya göre, belirli alanlarda hizmet veren bakanlıkların yanısıra Başbakana yardımcı olmak, Bakanlar Kurulu'nda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübelerinden yararlanmak üzere sayısı yirmiyi geçmemek üzere devlet bakanı atanabilir. Bakanlardan en çok ikisi Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi ve görevlerinin belirlenmesinde şu esaslara uyulması zorunludur (3046 sayılı Yasa m.3):

• İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tesbitinde bu bütünlük bozulamaz.
• Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır.
• Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi esastır. 3046 sayılı Kanun bakanlıkların yapılanmasını dört bölümde düzenlemiştir: Bakanlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, yurtdışı örgütü, bağlı ve ilgili kuruluşlar.

Merkez teşkilatı şu birimlerden oluşur: Ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler.Taşra örgütü ise, il, ilçe ve merkeze bağlı bölge kuruluşlarıdır. Kanuna göre, bakanlık yurtdışı teşkilatı: Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar, dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri ve dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurtdışı örgütüdür.

Kanunda bağlı kuruluş, ilgili kuruluş olarak nitelenen birimler, aslında bakanlık hiyerarşisinin dışında kurulan kamu kurumlarıdır.

 


Cevaplar (2)Add Comment
0

of


yazar ebenin cebi, Nisan 30, 2012
çok uzun kısa gerekiyo bizeberbatttt.
0

...


yazar pok, Mayıs 23, 2012
coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooook uzun


Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy