ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Milli Güvenlik Kurulu Nedir


Milli Güvenlik Kurulu Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan kurulur. Görüşülecek konuların özelliğine göre, Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir. Ancak bu kimseler Kurulda oy kullanamazlar.

Anayasanın 118.maddesine göre, Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bölünmezliği ve bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu'nca öncelikle dikkate alınır.Anayasadaki bu ifadeler Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Bakanlar Kurulu açısından uyulması zorunlu, bağlayıcı kararlar olmadığına işaret etmektedir. Ancak, 1983 Tarihli, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu'nun ikinci maddesine göre, Bakanlar Kurulu milli güvenlik siyasetinin belirlenmesinde Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği esaslarla bağlıdır. Ayrıca kanun, Milli Güvenlik Kurulu'na milli güvenlik siyasetini etkileyecek milli güç unsurlarını ve ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel durum ve gelişmelerini sürekli takip ederek değerlendirme; milli hedefler yönünde güçlenmelerini sağlayacak temel esasları tesbit etme görev ve yetkisini vermiştir (m.4). Yasadan aldığı yetkiyle Kurul, ülkenin tüm sorunlarını tartışarak karar alabilmektedir.

Anayasadaki düzenleme, 2945 sayılı Yasayla birlikte okunduğunda Milli Güvenlik Kurulu'nun Bakanlar Kurulu'nun üstünde düşünüldüğü ortaya çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu, Kurul'un bu konumunu tartışmamakta, Anayasal düzenin bir parçası olarak kabul etmektedirler.

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy