ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi İdare Teşkilatı


İdare Teşkilatı

e-Posta Yazdır

Reklamlar

İdare Teşkilatı

İdare teşkilatı, Anayasa gereğince iki ana başlıkta ele alınabilir: Merkezden yönetim ve yerinden yönetim.


• Merkezden Yönetim

Kamu hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi usulüdür. Merkez ve taşra teşkilatı olarak iki kısma ayrılır. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklar, merkez teşkilatını oluşturur. İl, ilçe, bölge, yurtdışı teşkilatı merkeze bağlı, merkezin belirlediği esaslara, emirlere göre görev yapan taşra kuruluşlarıdır.

Bucak örgütü, bakanlıkların kuruluşunu düzenleyen yasada yer almamaktadır.Ancak İl İdaresi Kanununda bucaklara ilişkin hükümler varlığını sürdürmektedir. Ayrıca merkezi yönetimde, , merkeze karar almada yardımcı olan, çeşitli konularda kendileri de karar alabilen yardımcı kuruluşlar da vardır. Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı... gibi.


• Yerinden Yönetim

Kamu hizmetlerinin merkez dışında örgütlenmiş kamu tüzelkişileri aracılığıyla yürütülmesine yerinden yönetim denilmektedir. Yerinden yönetim idareleri iki başlığa ayrılırlar: Yer bakımından yerinden yönetim, hizmet bakımından yerinden yönetim.
Yer bakımından yerinden yönetim, belirli bir coğrafi alandaki çeşitli kamu hizmetlerinin, merkezi idare dışında, kamu tüzelkişilerince görülmesidir. Ülkemizde yer bakımından yerinden yönetim idarelerine yerel yönetimler (mahalli idareler) denilmektedir.Hizmet bakımından yerinden yönetim ise, belirli kamu hizmetlerinin, merkez dışında kamu tüzelkişilerince yürütülmesidir. Bu hizmetler ülke çapında olabileceği gibi belirli bir yörede de görülebilir. Hizmet bakımından yerinden yönetim idarelerine kamu kurumları denmektedir.
Belirli meslek mensuplarının, mesleki dayanışmalarını sağlamak, ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak üzere kurulan hizmet bakımından yerinden yönetim idareleri ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak adlandırılmaktadırlar.

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy