Merkezden Yönetim Nedir

Yazdır

Reklamlar

Merkezden Yönetim
Kamu hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi usulüdür. Merkez ve taşra teşkilatı olarak iki kısma ayrılır. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklar, merkez teşkilatını oluşturur. İl, ilçe, bölge, yurtdışı teşkilatı merkeze bağlı, merkezin belirlediği esaslara, emirlere göre görev yapan taşra kuruluşlarıdır.

Bucak örgütü, bakanlıkların kuruluşunu düzenleyen yasada yer almamaktadır.Ancak İl İdaresi Kanununda bucaklara ilişkin hükümler varlığını sürdürmektedir. Ayrıca merkezi yönetimde, , merkeze karar almada yardımcı olan, çeşitli konularda kendileri de karar alabilen yardımcı kuruluşlar da vardır. Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı... gibi.