Yerinden Yönetim Nedir

Yazdır

Reklamlar

Yerinden Yönetim Nedir ?
Kamu hizmetlerinin merkez dışında örgütlenmiş kamu tüzelkişileri aracılığıyla yürütülmesine yerinden yönetim denilmektedir. Yerinden yönetim idareleri iki başlığa ayrılırlar: Yer bakımından yerinden yönetim, hizmet bakımından yerinden yönetim.

Yer bakımından yerinden yönetim, belirli bir coğrafi alandaki çeşitli kamu hizmetlerinin, merkezi idare dışında, kamu tüzelkişilerince görülmesidir. Ülkemizde yer bakımından yerinden yönetim idarelerine yerel yönetimler (mahalli idareler) denilmektedir.Hizmet bakımından yerinden yönetim ise, belirli kamu hizmetlerinin, merkez dışında kamu tüzelkişilerince yürütülmesidir. Bu hizmetler ülke çapında olabileceği gibi belirli bir yörede de görülebilir. Hizmet bakımından yerinden yönetim idarelerine kamu kurumları denmektedir.

Belirli meslek mensuplarının, mesleki dayanışmalarını sağlamak, ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak üzere kurulan hizmet bakımından yerinden yönetim idareleri ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak adlandırılmaktadırlar.