ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi İl Nedir ?


İl Nedir ?

e-Posta Yazdır

Reklamlar

İl Nedir ?

İl kurulması, kaldırılması, adlarının değiştirilmesi kanunla düzenlenir. Anayasa, il kurulabilmesi için, coğrafi durumun, ekonomik koşulların ve kamu hizmetinin gereklerinin gözönünde bulundurulmasını emretmektedir. Bu nedenle, seçim zamanlarında siyasal amaçlı il kurulması Anayasaya aykırıdır. Ayrıca il örgütünün kurulması için harcanan kamusal kaynakların daha verimli yatırımlarda kullanılması da mümkündür. Ancak, toplumumuzdaki il olma hevesi, siyasal partileri de yanlış yönlendirmektedir. Dinar depreminin hemen ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı'na il olma taleplerini acılı ortam içinde bile iletmeleri, bu hevesin boyutlarını açıklamaktadır. Bu talepler karşısında siyasetçilerin duyarsız kalmaları doğaldır ki beklenemez.

İl idaresinin başı validir. Valiler, devlet memuru olma koşullarını taşımak kaydıyla, Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi idari bilimler ile bunlara denk fakültelerden mezun olanlar arasından, Bakanlar Kurulu'nca atanır.
Vali ilde Devletin, Hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın temsilcisidir. Bütün bakanlıkların ildeki en üst amiri validir. Bunun sonucu olarak da tüm bakanlar valinin amiridirler. Ancak uygulamada valilerin sadece İçişleri Bakanlığı'na bağlı oldukları gibi yanlış bir kanı yerleşiktir. Bazı bakanların da bu yanlış bilgiye sahip olduklarını sıkça görmekteyiz. İlin her yönden genel idare gidişini düzenlemek ve denetlemek; yasaların ve hükümet emirlerinin uygulanmasını sağlamak, kamu düzenini korumak, kamu mallarının bu arada ormanların ve hazine arazilerini korumak valinin görevleri arasındadır.Yasayla geniş yetkiler verilen valiler, uygulamada merkezin tutumu nedeniyle, bu yetkilerini kullanamamaktadırlar. İktidar partilerinin, il örgütlerinin valilere müdahale ettikleri bilinen bir gerçektir. Valilerin kolayca görevden alınabilmeleri, mesleki güvenceden yoksun bulunmaları, merkezin ve siyasal partilerin etkisini arttıran önemli bir faktördür.


Bakanlıkların ildeki görevleri il örgütleri tarafından yürütülür. Bu birimler valinin emri altında çalışırlar. Ayrıca valinin başkanlığında, hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık, tarım ve köyişleri müdürlerinden oluşan bir il idare kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul yasayla verilen çeşitli görevleri yerine getirir. Önemli görevlerinden biri, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında suç işleyen memurların yargılanmalarına gerek olup olmadığına karar vermektir.

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy