İl Genel Meclisi

Yazdır

Reklamlar

İl Genel Meclisi

1913 tarihli Kanuna göre il özel idaresinin genel karar organı olan il genel meclisi, ilçeler adına seçilen üyelerden oluşmaktadır. İl genel meclisi üyelerinin görev süresi beş yıldır. Üye sayısı o il içindeki ilçe sayısına ve ilçelerin nüfusuna göre değişir. İl genel meclisi üyeliklerine genellikle partiler aday göstermekte ve onlar seçilmektedir.

İl genel meclisi, her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Toplantı süreleri en çok otuzar gündür. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısı olarak kabul edilir. Yasada öngörülen otuz günlük sürede görüşmeler sonuçlandırılmamışsa, meclis toplantısı 10 gün uzatılabilir. Yasa, uzatma sebebinin İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi zorunluluğu getirmiştir (md.111). Gerekli görüldüğünde olağanüstü toplantı yapılması da mümkündür (md.114).

İl Genel Meclisi'nin seçilmiş bir Başkanı yoktur. Başkanlık görevi aynı zamanda merkezin bir organı olan Vali tarafından yürütülmektedir.