İl Daimi Encümeni

Yazdır

Reklamlar

İl Daimi Encümeni

İl özel idaresinin ikinci karar organı, il daimi encümenidir. İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında üyeleri arasından gizli oyla encümene beş asıl, beş yedek üye seçer. Encümen üyelerinin görev süreleri bir yıldır, yeniden seçilmek mümkündür.

Yasa, encümene seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olmasını öngörmektedir. İlçe sayısı beşten az olduğu takdirde, nüfusu en çok olan ilçeden iki üye seçilir.  İl daimi encümenine vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlık eder. Başkan tarafından getirilmeyen konuda görüşme yapılamaz. Görüldüğü gibi, merkezi yönetim, il özel idaresinin ikinci karar organı üzerinde de etkili olmaktadır.