ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Belediye Başkanının Görevleri


Belediye Başkanının Görevleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Belediye Başkanı

Belediye başkanı belediye tüzelkişiliğinin başı ve yürütme organıdır. Belediye başkanları ilke olarak doğrudan doğruya o beldedeki seçmenler tarafından seçilirler. 1963 yılına kadar belediye başkanları belediye meclisleri tarafından seçilmekteydi. Bakanlar Kurulu'nun uygun gördüğü belediyelerin başkanları da atama yolu ile işbaşına getirilebilir. Halen de Belediye Kanunu'nun 94. maddesi "Bakanlar Kurulu'nca görülecek lüzum üzerine tesbit edilecek bazı beldelerden il merkezi olanların" belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca atanmalarını kabul etmektedir. İl merkezi olmayan yerlerde ise mensup oldukları il valileri tarafından atanıp görevden alınmaları mümkündür.Anayasa, Mahalli İdareleri il, belediye ve köy olarak saymış, organlarının teşkilini yasa koyucuya bırakmıştır. Organların düzenlenişinde, yasa koyucu iki önemli hükümle sınırlıdır. İlk olarak mahalli idarelerin karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulacaktır. İkincisi ise mahalli idarelerin kuruluşu yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenecektir (AY. m. 127). Karar organlarının seçimle oluşturulacağı Anayasa'da açık olarak belirtilmiştir. Yürütme organlarının düzenlenişi, yerinden yönetim ilkesine uygun olacağına göre, mahalli idarelerin yürütme organlarının da seçimle oluşturulması gerekmektedir. Halkın yönetime katılması yöneticilerini seçmesi yerinden yönetim ilkesinin doğal bir sonucudur.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy