ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Belediye Encümeni


Belediye Encümeni

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Belediye Encümeni

Belediye meclisinin olağan toplantılarını Ekim, Şubat, ve Haziran aylarında olmak üzere yılda üç kez yaptığını belirtmiştik. Belediye meclisi her zaman toplanamadığından bir takım belediye işlerinin görülmesi için belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği üyelerle belediye daire başkanlarından oluşan encümen, belediyenin ikinci karar organı olarak görev yapar. Burada önemli bir nokta vardır. Encümenin iki tür üyesi olduğunu belirttik. Bunlardan birinci gruptakiler belediye meclisi tarafından seçilen üyelerdir, ikinci grup ise encümenin tabii üyeleri sayılan belediye daire başkanlarıdır. Yazı işleri müdürü, sağlık işleri müdürü, veteriner müdürü, fen işleri müdürü, personel ve hukuk işleri müdürü ünvanlarında olan bu kişiler, encümen üyesidirler.Seçilmiş üyelerin ise atanmış üyelerin yarısından çok olmamak ve ikiden de aşağı düşmemek şartıyla belediye meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından seçildiğini eklemek gerekir. Görev süreleri bir yıldır. Encümende teknik elemanlarının çoğunlukta bulunmasının antidemokratik olduğu ve belediye özerkliğine ters düştüğü öne sürülmektedir. Encümende teknik elemanların çoğunlukta bulunmasının olumlu yönleri üzerinde duranlar ise uzmanlık gerektiren bir çok belediye hizmetinin ancak böylelikle görülebileceğini ifade etmektedirler.Anayasanın 127. maddesi karar organlarının seçimle iş başına geleceğini söylediğine göre, belediye encümeninde atanmış üyelerin bulunması açıkça Anayasaya aykırıdır. Encümenin yapısıyla ilgili olarak ortaya çıkan diğer önemli bir husus, daire başkanlarının amiri olan belediye başkanının belediye teşkilatı içindeki öneminin, yetkilerinin artmasıdır. Başkan, amiri olduğu yöneticileri etkileyerek istediği kararları aldırabilmektedir.

Belediye encümeninin görevleri arasında, aylık hesapların incelenmesi, bütçe içinde aktarmalar yapılması, belediye cezalarının verilmesi bulunur. Belediye encümeni karar organı olarak herşeyden önce Kanunda belirtilen ve doğrudan doğruya yetkisinde olan hususları yerine getirir. Bunlar dışında belediye meclisinin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda çeşitli özel kanunlarla belediye meclislerine verilen görevler konusunda da karar verebilir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy