ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Vatandaşlık Bilgisi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları


Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Anayasanın 135. maddesine göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların ihtiyaçlarını karşılamak; mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme zorunluluğu yoktur; ancak bu görevliler dışında, meslek icra edebilmek için-varsa- o meslekle ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna üye olmak zorunludur. Barolar, tabip odaları, ticaret ve sanayi odaları, bu tür kuruluşlara örnektir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy