imge nedemek

imge hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

imge nedir ?

imge: yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır. imge, dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur. dış dünyanın, duyumsamaların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır.

imge: sanatçılarını düş güçleri ile yarattıkları, duygu ve düşüncelerle ilgili kavramları da içeren, aynı zamanda simgesel nitelik gösteren zihinsel görüntü.

imgelem: 1. önceden görülmüş varlıkların, yaşanmış olayların zihinde canlandırılması. 2. yeni varlıklar, olaylar yaratılması, konular bulunması.

imgesel: 1. imge ve imgeleme ile ilgili. 2. bir sözcüğün genel kullanımının dışında kalan ancak imge gücü ile kavranabilen anlamı.


imge ile ilgili diğer yazılar


imge

imge: yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır. imge, dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur. dış dünyanın, duyumsamaların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır. imge: sanatçılarını düş güçleri ile yarattıkları, duygu ve düşüncelerle ilgili kavramları da içeren, aynı zamanda simgesel nitelik gösteren zihinsel görüntü. imgelem  » Devamini Oku

Sosyolojik İmgelem

Sosyolojik İmgelem Nedir? En genel anlamda, sosyolojik imgelem, sosyolojik vizyonu, sosyoloji etkinliği sırasında, bireyin görünüşe göre özel olan problemleri ile toplumsal meseleler arasındaki bağlantıları görebilen/görmeyi amaçlayan zihinsel bir tutuma işaret etmektedir. Mills, sosyolojik imgelem (imagination) kavramsallaştırması ile, yaşamlarımızın (bireysel), toplumsal ve tarihsel boyutları arasındaki bağlantıları göz önünde bulunduran bir kavrayışa dikkat çekmektedir. (Marshall 1999:506). Gordon, Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Bilim   » Devamini Oku

imgelem

» stanislavski oyunculuk dizgesinde,oyuncunun,bir yapitin öyküsünü sanatsal bir yolda sahne gerçegine çevirmesinde basvurdugu varsayma islemi. oyuncunun sözcükler ardinda yatan alt metni bulmak için basvurdugu imgelem. imgelem bir oyuncunun uygulayim aracidir. » imgelem, tanıdığımız biçimlerden yapılmış bir yeni resim; bildiğimiz seslerin söylediği yeni bir şarkı; aşina olduğumuz yargılardan çıkan, yabancısı olduğumuz bir sonuçtur.” » geçmiş yaşantilara özgü ögelerle şimdiki yaşanti arasinda bag kurma gücü, muhayyile » bir nesneyi, o nesne (karşimizda) olmaksizin tasarimlama yetisi,   » Devamini Oku

İmge Sembol Alegori Örnekleri

"İmge" yeniden üretilmiş bir görünümdür ve her imgede bir görme biçimi yatar. Ancak bizim bir imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişimiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır. İmgeyi yaratan kendi görme biçimiyle o imgeyi yaratır ve biz de o imgeye kendi görme biçimimizle bakarız. Perspektif geleneğiyle yaratılan imgelerde, her şey bakan kişinin görüş açısına göre düzenlenir ve bakan kişiye dünyanın merkezi olduğu hissini uyandırır. Fotoğraf makinesinin bulunması, aslında böyle bir merkez olmadığını ortaya çıkarır ve insanın görüşünü değiştirir. Resme yansıyan bu görüş, izlenimci  » Devamini Oku

imgesel

imgesel: 1. imge ve imgeleme ile ilgili. 2. bir sözcüğün genel kullanımının dışında kalan ancak imge gücü ile kavranabilen anlamı.

Hilal Simgesi

Göksel ve gizemsel varlıklara kut, yom, ongun gibi simgesel değerler verilmesi; insanoğlunun kendi tarihiyle özdeş. Önce, ulaşılamaz olmasından ötürü ürkü ve meraktan ötürü tabulaştırır, hatta tanrılaştırır; bilinçler açıldıkça bu kez de eski geleneğinin anısına onu kutsallaştırır, sembolleştirerek yüceltir. Aynı simge, farklı coğrafya bölgelerinde ve farklı ekinlerde ayrı anlamlar taşıyabilir. Bizim coğrafyamız Anadolu ve Eskidünya olduğundan ötürü “hilal simgesi”ni bu toprakların derinliklerinde aramak doğru olur kanısındayım. Ama aynı anda Orta Asya’da da hilal  » Devamini Oku

Proust'un Sosyolojik İmgelemi

bakınız: Marcel Proust

Simgecilik

sembolizm simgecilik 19. yüzyılın sonlarında fransa’da ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. simgecilik, geleneksel fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak başladı. simgeciler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçladı. simgeciler, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri canlandırmaya, şai  » Devamini Oku

Benliğin Ülküleştirilmiş İmgesi

Horney'e göre imgelem ürünü olan ülküleştirmenin iki yönü vardır: Birinci yön, Kişi benliğine egemen olan amaca (ihtiyaca) ulaşmaya çalışır. İkinci yön, bu amacı gerçekleştirmiş olduğuna inanır. Nevrotik süreçte insan zihninin bu ikililiğini tanımlamış olması, Horney’in psikoloji alanına yapmış olduğu en önemli katkılardan biridir. Örneğin; diğer insanlara boyun eğmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş olan nevrotik kişi, sevgi ihtiyacına doyum sağlamak için kullandığı araçları (kendini ortaya koymama, saldırganlığını bastırma ve düşmanca duygulardan korkma) somut bir biçimde dönüştürür. He  » Devamini Oku

Simgesel Betimleme

Simgesel işlevi olan betimlemeler öyküleyici anlatımlardır. Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. Simgesel betimlemelerde, okuyucunun yorumuyla betimlenen şeye ulaşılabilir; anlatma esasına bağlı metinlerde kahramanın ruh hâlini ve mizacını yansıtan betimlemeler bulunmaktadır.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim