Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > K > Kuram


Kuram Nedir

Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür.

Kuram kavramlaştırmaya yönelik olarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi basit ve anlaşılır bir biçimde ifade etmek amacıyla birleştirilimiş tanımlar, örgütlendirilmiş gözlemler, koşullar ve ilkeler bütünüdür.

Bilimde kullanıldığı anlamıyla kuram, çok sayıda doğal gözlemi birbirine bağlayan bir gerçekler ve açıklamalar bütünüdür. Bir tahmin veya hipotez değildir. Kuantum kuramı, görelilik kuramı, evrim kuramı gibi birçok kuram, günümüz bilim çevrelerinde yaygın olarak kabul gören, az sayıda prensiple çok sayıda gözlemi birleştiren ve açıklayan kavramlar ve açıklamalar bütünüdür. Şu an deneme aşamasında olan, ve bir gün yeteri kadar denendiklerinde kanun konumuna yükselecek olan tahminler değildir.

İyi Bir Kuramın Özellikleri


Oluşturulan hipotezler deney ve gözlemlerle test edilir, defalarca denemeden sonra doğrulanırsa kurama ulaşılır. Yani bilimsel araştırma sürecinde doğrulanan her hipotez kuram özelliği kazanır. Kuramlar, deney ve gözlemle doğrulanmış olan, deneyin verilerinden yola çıkılarak daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde genellenmiş olan ve belli bir dönemde bilim insanlarının çoğu tarafından kabul gören genellenmiş açıklamalardır. Her kuram, alışılmışın dışında yeni bir görüş ve yeni bir yorumdur. Başlangıçta çoğunlukla tepkiyle karşılanırlar. Örneğin, Darwin’in “Evrim Kuramı” ve S. Freud’un “Psikanaliz Kuramı” gibi. Her kuram, belli bir alana ilişkin genel açıklamadır. Birikmiş bilgilere dayanılarak ve bilimsel yöntem kullanılarak elde edilmiş bilgilerdir. Kuram doğal ve toplumsal gerçekliğin bir alanına ilişkin genelleştirilmiş açıklamalardır. Ele aldığı alanda olguların açıklanmasını sağladığı gibi gelecekte olacaklar hakkında da ön deyide bulunma olanağı sağlar. Bilimdeki gelişmelere bağlı olarak kuramlar değişebilirler. Bunun için hiçbir kurama kesin gözüyle bakılamaz.

Bilimsel Kuramın Özellikleri


Kuram, bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Darwin’in evrim kuramı gibi. Kuram, belli olgu türleriyle ilgili genellemeleri mantıksal bir düzene sokar.

· Bilimsel kuramlar mantıksal bir sistemdir. Kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır.

· Bilimsel kuram felsefi bir dünya görüşünden farklıdır; çünkü kuram, belli bir olgu türüyle sınırlıdır. Ayrıca felsefi görüşün doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemezken, kuramın doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilebilir.

· Kuramlar mutlak anlamda kesinleşmiş değildir. Zaman içinde değişiklikler içerebilirler.

Alıntı:
Kuram veya teori, bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan geçerlik ve güvenilirliği bilimsel yöntemle saptanmış iç tutarlılığı olan bir genel bilgi ve açıklama düzenidir.

Türkçe'ye İngilizce'den geçen "teori" sözcüğü Yunanca theoros 'gözlemci, izleyici' kelimesinden türemiştir.[1] "Kuram" sözcüğü Arapça 'kurmak' kökünden türetilmiştir.


Başlıca kuramların listesi


Astronomi: Büyük Patlama
Biyoloji: Hücre kuramı — Evrim kuramı — Hastalık yapıcı mikrop teorisi
Kimya: Atom kuramı — Kinetik teori
İklim bilimi: Küresel ısınma
Eğitim: İnşaacı kuram — Eleştirel pedagoji kuramı — Eğitim kuramı — Multiple intelligence theory — İlerlemeci eğitim kuramı
Mühendislik: Circuit theory — Kontrol kuramı — Sinyal kuramı — Sistem kuramı
Film: Film kuramı
Oyuns: Combinatorial game theory — Oyun kuramı — Rasyonel seçimler kuramı
Jeoloji: Plaka tektoniği
Sosyal bilimler: Eleştirel kuram
Edebiyat: Literary theory
Matematik: Olasılık kuramı — Arakelov kuramı — Asymptotic theory — Bifurcation theory — Catastrophe theory — Kategori kuramı — Kaos kuramı — Choquet theory — Coding theory — Deformasyon kuramı — Boyut kuramı — Ergodic theory — Field theory — Galois theory — Game theory — Graph theory — Grup kuramı — Hodge theory — Homoloji kuramı — Homotopi kuramı — Ideal theory — Intersection theory — Invariant theory — Iwasawa kuramı — K-theory — KK-kuramı — Düğüm kuramı — L-kuramı — Lie theory — Littlewood–Paley theory — Matrix theory — Ölçü kuramı — Model kuramı — Morse kuramı — Nevanlinna theory — Number theory — Obstruction theory — Operator theory — PCF kuramı — Perturbation theory — Potential theory — Olasılık kuramı — Ramsey kuramı — Representation theory — Ring theory — Set theory — Shape theory — Small cancellation theory — Spectral theory — Stability theory — Stable theory — Sturm–Liouville theory — Twistor theory
Müzik: Müzik kuramı
Felsefe: Kanıt kuramı — Spekülatif sebep — Gerçek kuramı — Tip kuramı — Değer kuramı — Virtue theory
Fizik: Akustik teorisi — Anten kuramı — BCS Kuramı — Landau theory — M teorisi — Kuantum mekaniği — Görecelilik kuramı — Kuantum alan kuramı — Scattering theory — String theory
Gezegenbilim: Büyük patlama
Görsel sanatlar: Estetik — Sanat eğitimi kuramı — Mimari — Kompozisyon — Anatomi — Renk kuramı — Perspektivizm — Görsel algılama — Geometri — Manifolds
Sosyoloji: Toplum bilimi kuramları — Eleştirel kuram
Spor: Satranç kuramı
İstatistik : Ekstrem değer kuramı
Tiyatro : Tiyatral performansa ilişkin kuram.
Diğerleri: Obsolete scientific theories — Flojiston kuramı

Kuram | Ekleyen: | Tarih: 12-Sep-2011 17:43. | Bu yazı 96685 kez okundu..

Kuram ile ilgili diğer yazılar..

 • # Platonun Bilgi Kuramı

  Özet : Platon'un bilgi felsefesi varlık görüşüne dayanır. Platon'a göre varlık görünüşler dünyası ve idealar dünyası olmak iki evren vardır. Gerçek bilgi, ideaların bilgisidir. İdealar değişmez, gözle görülemez, duyularla algılanamaz olan varlıklardır. İdealar ancak akıl yoluyla bilinebilir. Bunu da filozoflar yapabilir. Platon'un Bilgi Kuramı (Detay) Platon’un ünlü İdealar kuramını incelemeye almadan önce, onun evreni algılayış biçimini kısaca irdelemekte yarar vardır. Yapıtları bu amaçla incelendiğinde, Cumhuriyet isimli eserinde yer a...
  Devamını Oku 2011-12-23 17:32:58
 • # Platonun İdealar Kuramı

  Platon’un İdealar Kuramı üzerine neler inşa edebildiğini görmeden önce, idea kelimesinin Platon için ne ifade ettiğini anlamalıyız. İdealar yalnızca nesnelerin düşünsel karşılıkları değildir. Nesnelerin olduğu kadar, nesnesel karşılığı bulunmayan, “adalet, eşitlik, güzellik” gibi soyut kavramların da, kendi ideaları vardır. Ve idealar evreninde, idealar, en üstlerinde Platon’un Tanrı ile özdeşleştirdiği “İyi İdeası”nın da bulunduğu bir sıra düzeni içindedirler. Somut nesnelerin olduğu kadar soyut kavramların ...
  Devamını Oku 2011-12-23 17:41:08
 • # Atom Kuramı

  ATOM KURAMI NEDİR? Atom kuramı, evrende varolan bütün cisimlerin, atom adı verilen küçük parçacıkların bir araya gelmesiyle oluştuğunu savunur ve bu atomların yapısını, özelliklerini ve ilişkilerini açıklamaya çalışır. Atom Kuramı’nın kökeni genellikle Antik Yunanlılara maledilir. Leucippus ve Democritos (M.Ö. 5. yy) cisimlerin atoma gelene kadar sürekli küçük parçacıklar halinde bölünebilirliğini öngörmüşlerdir. Atom, artık bölünemeyendir ve Yunanca atomos sözcüğünden türemiştir. Antik Yunan’daki soyut tanımlamasını bir yana b...
  Devamını Oku 2008-02-08 13:15:26
 • # Bilimsel Kuramın Özellikleri

  Kuram, bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Darwin’in evrim kuramı gibi. Kuram, belli olgu türleriyle ilgili genellemeleri mantıksal bir düzene sokar. · Bilimsel kuramlar mantıksal bir sistemdir. Kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır. · Bilimsel kuram felsefi bir dünya görüşünden farklıdır; çünkü kuram, belli bir olgu türüyle sınırlıdır. Ayrıca felsefi görüşün doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemezken, kuramın doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilebilir. ...
  Devamını Oku 2010-12-30 10:14:14
 • # Bilişsel Çelişki Kuramı

  Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak, tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse, bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. Bu kurama göre, bireyin sahip olduğu bir inanç, bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç, bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse, bu iki inanç, bilgi ya da tutum aras...
  Devamını Oku 2010-12-08 15:40:16
 • # İyi Bir Kuramın Özellikleri

  Oluşturulan hipotezler deney ve gözlemlerle test edilir, defalarca denemeden sonra doğrulanırsa kurama ulaşılır. Yani bilimsel araştırma sürecinde doğrulanan her hipotez kuram özelliği kazanır. Kuramlar, deney ve gözlemle doğrulanmış olan, deneyin verilerinden yola çıkılarak daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde genellenmiş olan ve belli bir dönemde bilim insanlarının çoğu tarafından kabul gören genellenmiş açıklamalardır. Her kuram, alışılmışın dışında yeni bir görüş ve yeni bir yorumdur. Başlangıçta çoğunlukla tepkiyle karşılanırlar. Örneği...
  Devamını Oku 2010-12-30 10:15:35
 • # Bilimsel Kuramın Özellikleri

  Bilimsel Kuramın (Teori) Özellikleri Bilimde kuram kavramı bazen “hipotez”,“varsayım” ve “yasa” kavramları ile karıştırılmakta veya bunlar birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa “hipotez” doğrulanmak üzere ele alınan iddialar, “varsayım”doğruluğu irdelenmeksizin ele alınan iddialardır. Bilimsel “yasa”, gerçek genellemelerden yeterince doğrulanmış olanlara denir. Bilimsel kuram ise evreni ve evrendeki bazı olgular grubunu açıklamak üzere, insan zihni tarafından kurulur. Bi...
  Devamını Oku 2012-09-17 16:00:58


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 12:37:38 03.25.2008  Güncelleme: 12:37:38 03.25.2008
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Tez - Hipotez - Yasa - Kuram (Teori) Nedir

Tez (İddia) Nedir?
Tartışmaya,iddiaya dayanarak bir öneri,fikir ileri sürmek.

Hipotez (Varsayım) Nedir?
Bir gözlemin,bir olayın,bir olgunun veya bilimsel bir problemin,üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren,öneri niteliğinde açıklama (önerme).

Teori (Kuram) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle,mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş,ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan,öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze,teori (kuram) denir.Teoriler,gözlem,deney,akıl ve mantık yollarlıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

Yasa (Kanun) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle,aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen,akıla ve mantığa uygun,genel kanıya göre kabul görmüş,değişmez nitelik kazanmış,yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye,yasa (kanun) denir.Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir.Yasaları yanlışlamaya çalıştığınızda yasayı çökertmeniz mümkün olmaz.En gerçek değişmezlerdir.Bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.
Cevapla
zeus
Tarih: 10:13:11 12.30.2010  Güncelleme: 10:13:11 12.30.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

İyi Bir Kuramın Özellikleri

Oluşturulan hipotezler deney ve gözlemlerle test edilir, defalarca denemeden sonra doğrulanırsa kurama ulaşılır. Yani bilimsel araştırma sürecinde doğrulanan her hipotez kuram özelliği kazanır. Kuramlar, deney ve gözlemle doğrulanmış olan, deneyin verilerinden yola çıkılarak daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde genellenmiş olan ve belli bir dönemde bilim insanlarının çoğu tarafından kabul gören genellenmiş açıklamalardır. Her kuram, alışılmışın dışında yeni bir görüş ve yeni bir yorumdur. Başlangıçta çoğunlukla tepkiyle karşılanırlar. Örneğin, Darwin’in “Evrim Kuramı” ve S. Freud’un “Psikanaliz Kuramı” gibi. Her kuram, belli bir alana ilişkin genel açıklamadır. Birikmiş bilgilere dayanılarak ve bilimsel yöntem kullanılarak elde edilmiş bilgilerdir. Kuram doğal ve toplumsal gerçekliğin bir alanına ilişkin genelleştirilmiş açıklamalardır. Ele aldığı alanda olguların açıklanmasını sağladığı gibi gelecekte olacaklar hakkında da ön deyide bulunma olanağı sağlar. Bilimdeki gelişmelere bağlı olarak kuramlar değişebilirler. Bunun için hiçbir kurama kesin gözüyle bakılamaz.
Cevapla
zeus
Tarih: 10:13:29 12.30.2010  Güncelleme: 10:07:59 09.29.2012
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Bilimsel Kuramın Özellikleri

Kuram, bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Darwinin evrim kuramı gibi. Kuram, belli olgu türleriyle ilgili genellemeleri mantıksal bir düzene sokar.

Bilimsel kuramlar mantıksal bir sistemdir. Kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır.

Bilimsel kuram felsefi bir dünya görüşünden farklıdır; çünkü kuram, belli bir olgu türüyle sınırlıdır. Ayrıca felsefi görüşün doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemezken, kuramın doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilebilir.

Kuramlar mutlak anlamda kesinleşmiş değildir. Zaman içinde değişiklikler içerebilirler.


Soru: Neden herşeyi kuramla ifade ederiz?
Cevap: Çünkü kuram, insanı gerçeğe götüren en güvenilir araçtır. Uygulama yapabilmek için kuramdan daha iyi bir rehber yoktur. Nitekim günümüzdeki uygulamaların çoğunun temelinde kuramsal düşünceler bulunmaktadır.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Kuram
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç