Anasayfa > Sözlük > S > Statü


Reklamlar
Statü Nedir (Özet):
Kişinin toplumsal yapıdaki yeri; İşgal ettiği yer.
Doğumla edinilen statü: Cinsiyet, renk...
Edinilen statü: Meslek…
(bkz. rol)

Statü Nedir ? (Detay)
Statü terimi modem sosyal bilimde;
a) bir sosyal sistemde aynı yapı içinde bulunan başkalarıyla karşılıklı davranış kalıplarını içeren konum,
b) saygınlık dağılımı içinde bulunan yer (ki bu zaman zaman örtük de olsa haklar, sorumluluklar, güç ve otoriteyle ilişkilidir yüksek ve düşük statü gibi),
c) bir sosyal sistemde saygınlık dağılımında ulaşılan yüksek yer (statü elde etmeye çalışmak gibi) gibi anlamlan ifade eder.

Toplumsal teori, toplum felsefelerinden toplumsal örgütlenmenin en önemli özeliğinin hak ve sorumluluklann dağılımı olduğu fikri yanında statü terimini de tevarüs etti. “Statü esasen bir bireyin hukuki kapasitelerinin toplamına işaret eden bir hukuk terimidir. Kişinin hukuki olarak kendine ve başkalarına karşı hak ve sorumluluklar konusunda etki yapabilme gücüdür”.

Statü sözcüğü sosyal bilime Avrupa toplum felsefelerinin özellikle Hobbes, Locke ve Smith’de ifadesini bulan otorite, kanun ve sosyal düzenle ilgili uzun çalışmalarının sonucunda girmiştir. Bu kişiler, bir toplumun varlığını sürdürmesiyle, bir takım insanların ötekilerden daha fazla saygınlık ve güç sahibi olması arasında zorunlu bir bağlantı varsayıyorlardı. Tabii felsefeciler çeşitli hak dağılımı biçimlerinin toplumun idamesi için nasıl etkiler oluşturacağı konusunda farklı şekillerde düşünüyorlardı.

H. S. Maine terimi, toplumu ‘statüden sözleşmeye’ çevrilen bir şey olarak gören ünlü cümlesinde şöyle kullanır: “Tarihin başlangıç noktası olan kişilerin tüm ilişkilerinin aile ilişkileri olduğu bir durumdan (statü), tüm toplumsal ilişkilerin bireylerin özgürce anlaşmalarından doğduğu bir sosyal düzene (sözleşme) doğru yavaş yavaş geçiyoruz.”

Bu zihni arkaplandan yola çıkarak R. Linton statüyle bir bireyin toplumda hak ve görevleri temelindeki konumunu ifade etmek üzere kullanmıştır. Rol, bu hak ve görevlerin eyleme dökülmesinden ibaretti. Linton’ın statü ve rol konusundaki ikili tanımı çoğu zaman alınlılarda kullanılırsa da, tam anlamıyla benimsenmez. Statü ara sıra toplumsal statü olarak tanımlanır, rol ve sosyal konum çoğu zaman birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılır.

Bir sosyal sistem içinde bulunulan konumlar olarak statüler, sadece hak ve görevler bakımından değil, en azından siste­me üye olanlarca paylaşılan standartlara uygun olarak dağıtılan saygınlık ve şeref problemler de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu şekilde kullanıldığında staütü; saygınlık dağılımı hiyerarşisinde yüksek bir konumu ifade etmektedir.


Statü | Ekleyen: | Tarih: 09-Mar-2011 13:04. | Bu yazı 63359 kez okundu..

Statü ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Sosyal Statü ve Roller

Devamini Oku
Statü Nedir İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler. Statü Çeşitleri 1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . . 2. Kaza...

statüko

Devamini Oku
statüko : fransızca olan ve uzun zamandan beri türkçede kullanılan statüko (statuquo) "yürürlükte bulunan anlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum" anlamındadır. bu söz için kurulumuz mevcut durum ve var olan durum karşılıklarını teklif etmektedir....

Toplumsal Statü

Devamini Oku
Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz. Statünün İşlevi Toplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesin...

Statü Çeşitleri

Devamini Oku
1. Verilmiş (Edinilmiş) Statü Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . . 2. Kazanılmış Statü Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüdür. Örneğin, anne, baba, öğretmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk değişebilir. Sosyal Prestij (İtibar) Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünl...

Statülerin Özellikleri

Devamini Oku
1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir. 2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır. 3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir. 4. Her stütü belli kurallara bağlıdır. 5. Statüler arası ilişkiler ağı vardır. 6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir....

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 12:52:43 03.09.2011  Güncelleme: 12:52:43 03.09.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Statü Nedir ?

1 . Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

2 . Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri siyasi partilere giremezler."- Anayasa.

3 . Tüzük.

4 . Heykel:
"Köyün evlerinin toprağından yapılmış, canlı, ilkel bir statü düşündüm."- H. E. Adıvar.
Cevapla


Statü
» Statü resimleri

  Puanı : 5.5 / 10 | Oy : 35 kişi | Toplam : 194

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim